Hva finner du her

Reklameforbudet og oss

Her vil du finne: 

Nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger om 
råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring, bruksområder og forhandlere, 
herunder produktbilder på nøytral bakgrunn, på følgende vilkår:
a)  Det gis tilsvarende opplysninger for øvrige produkter som er i produsentenes og 
grossistenes produktutvalg. 
b)  Det gis opplysninger som er obligatorisk å merke produktene med etter forskrift 28. 
november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne 
(matinformasjonsfor skriften). Ingrediensliste og næringsdeklarasjon  bør oppgis hvis 
slik informasjon finnes. 
c)  «Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her: 
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkohol-og-helse